Bez názvu – 1

Mé dítě poslali do poradny! Co teď?

Řada lidí má o fungování pedagogicko-psychologických poraden značně nepřesné informace. Proto jsou často lidé nepříjemně překvapeni, když jejich dítě pošle učitel mateřské či základní školy do poradny. Zcela jednoznačně je vhodné takové doporučení uposlechnout, zároveň se ale nemusí vůbec jednat o žádný zásadní problém.

Co je pedagogicko-psychologická poradna

Pedagogicko-psychologická poradna (zkráceně PPP) je zařízením, které přijímá do péče klienty s odlišností v oblasti psychologického vývoje či s odlišností ve vzdělávání. Předně: nemusí jít o negativní odlišnost! Často bývají děti jednostranně zaměřené a je třeba vhodně posílit stránky, které nejsou tak silné, ale zároveň nepotlačovat silné stránky dítěte. Stejně tak PPP nepřijímá pouze klienty s poruchou chování, jednoduše řečeno „ty zlobivé děti“. A rozhodně neznamená, že dítě svěřené do PPP, má nějaké postižení!

Proč svěřit dítě do péče PPP

Poradny mají za cíl zabývat se oblastí, která není zcela v kompetenci pedagoga ve škole. Důvodů, proč dítě svěřit do péče PPP, může být celá řada. Může se jednat o problémy spojené s chováním, a to jak s málo aktivním, tak naopak s přespříliš nápadnými projevy. Samozřejmě, že ne každé aktivní dítě, které je k nezastavení, patří do péče psychologa! Právě do toho je zde pedagog, který je, na rozdíl od rodiče, relativně nezaujatý, přesto dítě zná poměrně dobře. Ať se jedná o kantora v předškolním či školním vzdělávání, je vhodné, když dítě sleduje a doporučí návštěvu odborníka zavčasu. Rovněž již v mateřské škole bývá možné postihnout odchylky od běžného kognitivního vývoje. Pokud dítě nápadně zaostává, pokud nezvládá běžné úkony, které vrstevníkům nečiní potíže, je vhodné navštívit poradnu. Mnohdy jsou totiž rodiče uklidněni, jsou jim doporučeny vhodné aktivity a časem se vývoj srovná. Pokud bys ale skutečně jednalo o problém, který by byl jakkoliv zásadnější, bylo by možné jej řešit zavčasu.

Je vhodné, pokud dítě, u kterého se jakákoliv nápadnost projeví, je odesláno do PPP co nejdříve. Ideálně již v mateřské škole. Díky tomu je možné s dítětem pracovat komplexně a maximálně dlouhodobě.

A proč tyto otázky neřeší učitel ve škole? I tady nalezneme řadu důvodů. Jednak pro to nemusí mít zcela přesnou specializaci, ne každý pedagog je zároveň speciální pedagog, psycholog či dobrý diagnostik, navíc učitel ve třídě nemá dostatek prostoru pro práci s individuálními případy, mimo výuku zase nemá vhodné možnosti pro práci se žákem.

Navíc návštěva PPP je důležitá nejen pro děti ve školce a na prvním stupni. Je zásadní také při skládání maturitní zkoušky, neboť dítě, které má diagnostikovanou dyslexii a další poruchy, má možnost kompenzací u maturitní zkoušky. Není ale možné přijít do poradny těsně před maturitou a požadovat delší čas na napsání testu! Je třeba být klientem poradny, jinak na úlevy nárok nevzniká.

Nikdo nás nikam neposlal, ale…