Bez názvu – 1

Porod bez nátlaku- Dříve vyslovené přání

Nastávající maminky, které chtějí rodit přirozeně bez zbytečných zásahů, a ty, které chtějí po porodu nepřetržitý kontakt s miminkem, si často sepisují porodní plán. Jak jsem již ale psala v posledním článku, ne všude na něj berou ohled. Je lepší tedy připravit si tzv.: „dříve vyslovené přání”, což je vlastně platná právní úprava porodního plánu. Dříve vyslovené přání má pomoci rodičce předem vyjádřit souhlas či nesouhlas s poskytováním zdravotních služeb a způsob jejich poskytnutí pro případ, že se váš zdravotní stav zhorší a vy nebudete moct vyjádřit co chcete.

Jaké jsou podmínky?

Zákonnou podmínkou pro respektování dříve vysloveného přání je to, že bylo učiněno na základě písemného poučení pacienta, a to vaším lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí. Dále se v zákoně uvádí, že přání musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem pacienta. Jeho součástí musí být písemné poučení lékaře.

Úskalí nerespektu

Nerespektovat vaše přání může personál výhradně jen v případě, že vaše rozhodnutí by vedlo k životu ohrožující situaci. A to se netýká jen stavu rodičky, ale i novorozence, doprovodu či nemocničního personálu. 

Pro případ vzniku skutečné komplikace při porodu je dobré mít po boku skvěle informovanou osobu, která může zabránit manipulativnímu chování ze strany personálu. Zde zdůrazním, abyste volili opravdu vstřícnou porodnici, kde běžně nevyhrožují smrtí nenarozeného dítěte a neskákají vám proti vůli po břiše se snahou mít svou práci rychle hotovou, a honem na sesternu dopít kávu. 

Existuje ještě druhá forma, a to „ambulantní dříve vyslovené přání”. Zdravotní personál ovšem nemá snahu ho s vámi v průběhu porodu projednávat a podepisovat. A z vlastní zkušenosti vím, že ani rodící ženě na to síly nestačí.

Návod v bodech

  • vypracujte si přání s dostatečným předstihem
  • odkažte na zákonnou úpravu (Právní úprava §36 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách) a uveďte, že na respektování trváte
  • požádejte svého lékaře, aby sepsal stručné poučení o možných důsledcích vašeho rozhodnutí
  • nechte dokument úředně ověřit (na každé poště)
  • dokument zašlete doporučeně na vedení nemocnice
  • přidejte dopis, kde žádáte o písemné poučení z jejich strany (nezapomeňte uvést, že i přes poučení na svém rozhodnutí trváte)
  • do porodnice jeďte ideálně s informovaným doprovodem
  • pokud vám dají k podpisu nové formuláře, podepište je až po porodu, případně k podpisu dodejte, že jste podepsala pod nátlakem